• Dentist në Durrës Dr. Duro Rebiana - Klinika Golden Dental

Dr. Duro Rebiana

Në vitin 2007 ka mbaruar kolegjin parauniversitar 'Safir' nga ku mori titullin Laburante dhe Proteziste i Lartë Dentar

Në vitin 2012 u diplomua në Fakultetin e Shkencave të natyrës Dega Stomatologji nga ku mori titullin Master Shkencash në Stomatologji.

Në vitin 2013 mori pjesë në kursin periodontologjise dhe dentistrise të zhvilluar ngaDental Leader Corsi, Albania University, ShDSh ect.Ne vitin 2012 ka punuar si asistente  ne klinika te ndryshme ne Durres. Nga viti 2015 ka filluar doktoresh ne kliniken Golden Dental si Periodontologe dhe terapi.

Kërkesë për Konsultim nga Dr. Duro